Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-04-14
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
klasseromssamtaler, interaksjonsmønster, læringsrettet støtte, fagfornyelsen, whole-class interaction, instructional support, subject renewal