Redaksjon

Hovedredaktører

Professor Henning Fjørtoft, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førsteamanuensis Eivind Kaspersen, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Ass. hovedredaktør)

Redaksjon

Professor Marit Honerød Hoveid, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førsteamanuensis Torunn Klemp, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førsteamanuensis Ingvild Kvale Sørenssen, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førsteamanuensis Mari-Ann Letnes, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førsteamanuensis, Sultana Ali Norozi , Institutt for estetiske fag, Oslomet – storbyuniversitetet

Førsteamanuensis Dag Atle Lysne, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Redaksjonsråd

Professor Jeppe Bundsgaard, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus universitet, Danmark 
Professor Tony Burner, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Førstemanuensis Ove Gunnar Drageset, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, Norges arktiske universitet
Professor Gunn Engelsrud, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Forskningsleder Roger Andre Federici, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
Forsker Peter B. Grey, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Professor Sven-Erik Hansén, Faculty of Education, Åbo Akademi, Finland
Professor Kåre Heggen, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
Professor Rachel E. Jakhelln, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, Norges arktiske universitet
Professor Anders Jönsson, Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, Sverige
Professor Rune Johan Krumsvik, Pedagogisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB)
Professor Eva Lutnæs, Institutt for estetiske fag, OsloMet
Professor Janne Madsen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Professor Elaine Munthe, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger (UiS)
Docent Anette Olin, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg Universitet
Professor May Britt Postholm, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Professor Ellen Beate Hansen Sandseter, Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
Førstemanuensis Vibeke Solbue, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskolen på Vestlandet (HVL)
Førstelektor Inger Ulleberg, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet
Professor Anne Marit Valle, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord Universitet
Professor Turid Skarre Aasebø, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder