Læreres opplevelse av muligheter i skole-hjem-samarbeidet

Forfattere

  • Randi Faugstad Høgskulen på Vestlandet
  • Eirik Sørnes Jenssen Høgskulen på Vestlandet
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v13.1898

Sammendrag

Denne studien undersøker Hvordan lærere opplever deres muligheter til å etablere et godt skole-hjem-samarbeid. Studien bygger på intervju av ti lærere ved fire skoler som uttrykker sine synspunkter på egne muligheter, sine utfordringer og sitt handlingsrom i dette samarbeidet.

Studien viser at lærerne i stor utstrekning utvikler sitt skole-hjem-samarbeid ut fra egne erfaringer og oppfatninger, og at de finner lite støtte i strukturer og rutiner ved skolene. Et funn er at foreldremøte og utviklingssamtalene er preget av formaliteter som synes å stå i veien for et reelt foreldresamarbeid.

English abstract

English title: Teachers experiences of their opportunities in school-home cooperation 

Teachers experiences of their opportunities in school-home cooperation This study investigates How teachers experience their opportunities to establish a good school-home cooperation. The study is based on interviews with ten teachers at four primary schools in which the teachers relate their experiences of opportunities for and challenges of establishing collaboration between the school and the home, as well as their professional place within this collaboration.

The study has shown that, to a great extent, the teachers have developed their own practices of dealing with school-home cooperation. The teachers seem to receive little support from structures and routines within the schools. One finding is that the teachers’ meetings with parents and parent-teacher conferences are largely characterized by formalities that seem to hinder a genuine collaboration.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-10-23

Hvordan sitere

Faugstad , R., & Jenssen, E. S. (2019). Læreres opplevelse av muligheter i skole-hjem-samarbeidet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(1), 98–110. https://doi.org/10.23865/up.v13.1898

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

samarbeid, handlingsrom, skolekultur, cooperation, professional space, school culture