• Vi har endret navn!

    2019-09-03

    Tidsskriftet FOU i praksis har endret navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Sammen med navneendringen har vi ny forlegger og oppdatert formål. Målet er å åpne tidsskriftet mot en bredere
    forfatter- og leserkrets, samtidig som vi tar vare på viktige kvaliteter i det tidligere
    tidsskriftet FoU i praksis.

    Les mer om Vi har endret navn!