Gå til innlogging eller Registrer er påkrevet for sende inn bidrag og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg skal være kontaktperson gjennom prosessen med fagfellevurdering og korrektur (dersom artikkelen godkjennes).
 • Jeg bekrefter at manus er utformet i tråd med tidsskriftets forfatterveiledning.
 • Jeg, forfatter, bekrefter herved at artikkelen har vært hos profesjonell språkvasker.
 • Alle medforfatterne har gitt meg tillatelse til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og være deres representant under og etter prosessen med fagfellevurdering.
 • Dette manuskriptet – eller en svært lignende versjon – er ikke tidligere publisert, eller er under vurdering andre steder.
 • Det innsendte manuskriptet er originalt, og verken manuskriptet eller tilhørende illustrasjoner eller tilleggsmateriale, eller deler av dette, er på noen måte i konflikt med eksisterende rettigheter, enten disse er originale eller avledede.
 • Det innsendte manuskriptet inneholder ikke straffbare ytringer.
 • Jeg vil opplyse redaksjonen om enhver potensiell interessekonflikt som jeg kjenner til, og som vil kunne ha betydning for artikkelens troverdighet.
 • Jeg har sikret de nødvendige midlene for å betale publiseringsavgift, i tilfelle manuskriptet blir akseptert for publisering. Alternativt har søknaden min om dispensasjon for publiseringsavgift allerede blitt sendt inn og godkjent.

Forfatterinstruks

Før du sender inn manuskriptet må du forsikre deg om at det tilfredsstiller tidsskriftets forfatterveiledning.

 1. Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet og språkvasket.
 2. Vitenskapelige artikler skal være anonymisert og en tittelside for artikkelen skal lastes opp separat under innsendelsen. Se retningslinjer for anonymisering.
 3. Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.
 4. Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Artikkelteksten for vitenskapelige artikler skal være på maksimum 6000 ord. Litteraturliste og eventuelle tabeller og figurer kommer i tillegg. Bokanmeldelser skal være på maksimum 1500 ord.
 5. Alle manuskripter skal følge oppsatte kriterier for vitenskapelige artikler eller bokanmeldelser.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn på nettstedet NOASP, vil utelukkende bli brukt til de angitte formålene, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for noe annet formål eller for noen annen part. Du kan lese mer om NOASPs retningslinjer for data og personvern og hvilke rettigheter og tilganger du har som registrert person, i det fullstendige dokumentet Retningslinjer for personvern og databehandling.