Indeksering

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Register og vitenskapelige publiseringskanaler og i de danske BFI-listerne (autoritetslisterne).

Fra nummer 1 2019 tildeles alle artikler i Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis en unik DOI og registreres hos Crossref. Alle artikler arkiveres i Portico.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:

Merk at tidsskriftet het FOU i Praksis fram til 1. september 2019, redaksjonen jobber med å oppdatere informasjonen i databaser og indekseringstjenester. Dersom du har spørsmål, kontakt noasp@cappelendamm.no.

Statistikk

Nedlastningstatistikk for artikler er tilgjengelig for alle lesere på artiklenes landsingssider.