Nøkkelinformasjon

Tidsskriftets navn: Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis (Merk at tidsskriftet het FOU i Praksis fram til 1. september 2019).

ISSN: 2535-7697

Hovedredaktør: Professor Henning Fjørtoft, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Utgiver: Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson: Marte Ericsson Ryste

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidsskriftseier: NTNU

Tidsskriftseiers adresse: Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU, 7491 Trondheim

Publiseringsavgift: 8 000,- NOK (eksl. mva)

Lisens: CC BY 4.0 License

DOAJ status: Registrert