Forfatterveiledning

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. Vi publiserer primært innsendte vitenskapelige artikler og bokanmeldelser. I denne forfatterveiledningen finner du informasjon om våre retningslinjer og prosedyrer for innsending av manuskript. Vi anbefaler deg å lese Råd til forfattere. Vi ser frem til å motta ditt bidrag!

Foreslå temanummer

 • Vennligst følg følgende retningslinjer dersom du ønsker å foreslår et temanummer for Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis: Foreslå temanummer (.pdf)

Innsending av manus

 • Manuskripter sendes inn elektronisk via tidsskriftets elektroniske plattform
 • Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet og språkvasket.
 • Vitenskapelige artikler skal være anonymisert og en tittelside for artikkelen skal lastes opp separat under innsendelsen. Se retningslinjer for anonymisering.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.
 • Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Artikkelteksten for vitenskapelige artikler skal være på maksimum 6000 ord. Litteraturliste og eventuelle tabeller og figurer kommer i tillegg. Bokanmeldelser skal være på maksimum 1500 ord.
 • Alle manuskripter skal følge oppsatte kriterier for vitenskapelige artikler eller bokanmeldelser, se sjekklister lenger ned på siden.

Vurdering av manus

Alle manus vurderes først av redaksjonen. En av tidsskriftets redaktører oppnevnes som hovedansvarlig. Dersom et manus vurderes å ha publiseringspotensiale, sendes det videre til vurdering hos fagfeller. Tidsskrift for utdanning og praksis bruker som standard to fagfeller på alle fagartikler. Alle fagfellevurderinger finner sted etter «double blind» prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfatter(e) og fagfeller anonymiseres gjensidig overfor hverandre. Fagfellevurderingen krever mye tid og arbeid fra både redaksjonen og eksterne fagfeller. Ved å sende inn et manuskript til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i tidsskriftets redaksjon.

Vi gjør oppmerksom på at NOASP – Cappelen Damm Akademisk benytter plagiatkontrolltjenesten «iThenticate», som kontrollerer innholdet i innsendte bidrag opp mot allerede publisert forskningsarbeid og webmateriale.

Bokanmeldelser

Vi ønsker velkommen bokmeldinger med som er relevante innenfor tidsskriftets profil:

 • Bokmeldinger må normalt ikke overskride 1500 ord, inklusive referanser.
 • Forfatter velger tittel selv, etterfulgt av "En anmeldelse av" og bokens forfatternavn, utgivelsesår, tittel, forlag, og antall sider (Hoveid, M.H. m.fl. (2019), Undervisning som veiledning. Cappelen Damm Akademisk, 242 sider).
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler (se oversikt under).

Vitenskapelige artikler

Teksten skal ha følgende form:

 • Tittelside: navn på forfatter(e), institusjonstilhørighet, adresse, telefonnummer, e-postadresse samt fakturaadresse. I tillegg ønsker vi en forfatterbiografi som inkluderer 1 til 2 setninger om forfatternes tidligere relevante publikasjoner og arbeidserfaring. Tittelsiden lastes opp separat under innsending av artikkel. 
 • Manuskript: Første side i manuskriptet skal inneholde tittel på artikkel, tre til fem nøkkelord og sammendrag på maksimalt 200 ord. Disse skal foreligge på artikkelens språk, samt engelsk.
 • Bruk skriftstørrelse 12, Times New Roman, halvannen linjeavstand til løpende tekst. Bruk inntil tre overskriftsnivå: skriftstørrelse 16 til tittel og overskrift 1, 13 til overskrift 2 og 12 kursiv til overskrift 3. Avsnitt markeres med innrykk, ikke linjeskift.
 • Sitater i teksten skilles ut med anførselstegn. Sitater over tre linjer markeres med innrykk og skriftstørrelse 10.
 • Tabeller og figurer nummereres og plasseres slik de skal stå i løpende tekst, f.eks.: Tabell 1: [tabelltekst], Figur 1: [figurtekst]. Eventuelle noter i teksten markeres som fotnoter, ikke sluttnoter. Bruk av slike noter bør begrenses til et minimum. Unngå bruk av doble mellomrom.
 • Manusskript skal anonymiseres før innsending.

Litteraturhenvisninger

Litteraturhenvisninger skal følge APA 7-standarden. Dette gjelder oppsett for hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.