En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen

Forfattere

  • Anne Torhild Klomsten Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge.
  • Marit Uthus Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.2210

Sammendrag

Denne artikkelen belyser skoleelevers erfaringer med å lære om psykisk helse i en skolekontekst. Studien bygger på kvalitative intervju med 16 elever på 9. trinn i ungdomsskolen. Funnene viser at elever som har hatt undervisning i psykisk helse gir uttrykk for at de forstår seg selv og andre bedre. Videre forteller de om en utvidet forståelse for det som skjer på et mellommenneskelig plan, og for at de selv spiller en viktig rolle i samspill med andre mennesker. Dette er funn som viser at elever i skolen kan ha utbytte av å lære om psykisk helse som et av flere tema under den tverrfaglige paraplyen folkehelse og livsmestring.

English abstract

A slow transformation: Students’ experiences of learning about mental health in school

This article sheds light on pupils’ experiences of having mental health (EMH) as a school subject. The study is based on qualitative interviews with 16 pupils in 9th grade, secondary school. The main findings show that pupils who has studied EMH in school express that they have learned to understand themselves and others better. Furthermore, they report that they have expanded their understanding of what happens in relations between people and that that they themselves play an important part in relation to others. These are findings that show that students can benefit from learning about mental health as part of a cross-curricular subject. EMH is a theme within a new curriculum component as part of the revised national curriculum – the renewal of subjects.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-09-15

Hvordan sitere

Klomsten, A. T., & Uthus, M. (2020). En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2), 122–139. https://doi.org/10.23865/up.v14.2210

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

fagfornyelsen, folkehelse og livsmestring, skole, mentalisering, kvalitativ, the renewal of subjects, curriculum, mental health, well-being, students, mentalizing, qualitative