Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon

Forfattere

  • Irina Ivashenko Amdal Universitet i Agder
  • Marit Ulvik Universitet i Bergen
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v13.1834

Sammendrag

Mens forskning på nye lærere ofte retter oppmerksomheten mot det performative aspektet ved lærerarbeid, undersøker denne artikkelen nyutdannedes møte med skolen som organisasjon. Fem nye lærere ble intervjuet i det siste semesteret i lærerutdanningen og etter de tre første månedene i arbeid. Gjennom utdanningen har de dannet seg et visst kjennskap til skolen og dens kultur, og de både gleder og gruer seg til lærerjobben. Likevel, som arbeidssøkere stiller de få krav til sin fremtidige arbeidsplass. Resultatene i studien viser at de nye lærerne får svært utfordrende arbeidsbetingelser og mangelfull mentorstøtte eller veiledning. Artikkelen konkluderer med en bekymring over at det er de erfarne lærernes behov som blir prioritert framfor behovene til de nyutdannede. Avslutningsvis diskuterer vi studiens resultater og kommer med forslag til implikasjoner både for forskning og oppfølging av nyutdannede.

English abstract

While research on newly qualified teachers often focuses on the performative aspect of teaching, this article investigates novice teachers’ encounter with the school as an organization. Five new teachers were interviewed during the last semester of teacher education and after working for three first months. Through teacher education they have a certain knowledge of the school and its culture, and they both look forward to and dread to start working as teachers. Nevertheless, as job seekers they make few demands of their future workplace. The results of the study indicate that new teachers meet very challenging working conditions and inadequate mentor support. The conclusion gives rise to concern that it is the experienced teachers’ needs that are prioritized rather than those of new teachers. Finally, we discuss the results and suggest implications for research as well as support for newly qualified teachers.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-15

Hvordan sitere

Amdal, I. I., & Ulvik, M. (2019). Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(1), 5–24. https://doi.org/10.23865/up.v13.1834

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

nye lærere, skole som organisasjon, overgang til arbeid