Vi har endret navn!

2019-09-03

Tidsskriftet FOU i praksis har endret navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Sammen med navneendringen har vi ny forlegger og oppdatert formål. Målet er å åpne tidsskriftet mot en bredere
forfatter- og leserkrets, samtidig som vi tar vare på viktige kvaliteter i det tidligere
tidsskriftet FoU i praksis.

Bakgrunnen for at tidsskriftet får nytt navn, ny utgiver og en ny plattform er kort sagt at det var nødvendig for å følge med i tida. Åpen publisering er fremtiden og en digital plattform for forfattere, fagfeller og redaksjonen er nødvendig for håndtering og vurdering av manuskript.  Vi tror den nye tittelen på tidsskriftet på en mer presis måte sier noe om hva dets profil er – utdanningsforskning med fokus på praksisdimensjonen. Tidsskriftet utgis av NOASP, Open Access-redaksjonen i Cappelen Damm Akademisk, på nivå 1.

  • Les også intervju med hovedredaktør Marit Honerød Hoveid på fagsnakk.no