Læreres opplevelse av muligheter i skole-hjem-samarbeidet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-10-23
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
samarbeid, handlingsrom, skolekultur, cooperation, professional space, school culture