Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen

Forfattere

  • Eirik S. Jenssen Høgskulen på Vestlandet
  • Ingrid Fossøy Høgskulen på Vestlandet
  • Marit Irene Uglum Høgskulen på Vestlandet
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.1900

Sammendrag

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan lærerens støtte kommer til uttrykk gjennom klasseromssamtalen, sett i lys av elevrollen slik denne skildres i fagfornyelsen. Studien har en kvalitativ tilnærming basert på observasjoner og lydopptak i en ungdomsskole. I tillegg har vi gjennomført intervju med to lærere i etterkant av observasjonsperioden. Det empiriske materialet er analysert med utgangspunkt i kategoriene emosjonell støtte, organisatorisk støtte og læringsrettet støtte. Studien viser at klasseromssamtalen kjennetegnes av formidling av fagkunnskap støttet opp av utstakt bruk av fakta- og kontrollspørsmål. Det empiriske materialet gir i mindre grad eksempler på at lærerne utfordrer elevenes tenkemåter eller svar. Om sentrale verdier og prinsipper i fagfornyelsen skal realiseres, må målet være å bryte interaksjonsmønster som hovedsakelig er lærerstyrt og basert på gjenkalling av kunnskap.

English abstract

English title: Teachers’ support for learning expressed through classroom conversation
This study examines teacher-led whole-class interaction and discusses how its use might eventually pursue central values and principles related to the subject renewal, stated in the curriculum for the 10-year compulsory school in Norway. In this qualitative study, we observed six secondary school teachers. The total amount of observation hours was 30. Afterwards, we conducted a semi-structured interview with two of the teachers. Our analysis is inspired by the conceptual framework for classroom research that assesses three domains; classroom organization, emotional and instructional support. We found out that the teachers in our material adopt a traditional approach to instruction, especially by using test questions that target recall of specific facts. The teachers seldom invite students to further develop their answers or to explain what they mean and why. To achieve central values and principles, as stated in the curriculum, the teacher-led whole classroom interaction has to pay greater attention to processes where the students are offered possibilities or support to engage in spoken dialogue.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-04-14

Hvordan sitere

Jenssen, E. S., Fossøy, I., & Uglum, M. I. (2020). Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2), 20–37. https://doi.org/10.23865/up.v14.1900

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

klasseromssamtaler, interaksjonsmønster, læringsrettet støtte, fagfornyelsen, whole-class interaction, instructional support, subject renewal