Kunnskap om og erfaring med livsmestring i skolen - muligheter og begrensninger

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-08-14

Nøkkelord:

livsmestring, tverrfaglig tema, målstyring, danning, subjektivering, life skillsinterdisiplinary subjects, bildung, management by objectives, subjectification