Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-07-04

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

tilpasset opplæring, inkludering, spesialundervisning, gård-skole-samarbeid, situerte praksisfellesskap, inclusion, special education, adapted education, farm-school cooperation, situated communities of practice