Musikkvideo som likeverdsskapende thirdspace i et a/r/tografiskt grunnskoleprosjekt

Forfattere

  • Audun Mollan Kristoffersen Trondheim kommune, Norge
  • Simon Bergeton Nylund Trondheim kommune, Norge
  • Odd Egil Sumstad Trondheim kommune, Norge
  • Christer Løkås Hindkjær Trondheim kommune, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.2951

Sammendrag

Artikkelen handler om en skapende prosess som den 5. juni 2019 endte i musikkvideoen «Vi glæde oss te i morra». Det analytiske spørsmålet som utvikles og undersøkes er: Hvordan kan et sanselig didaktisk designprosjekt i grunnskolen skapes som et thirdspace som bidrar til et likeverdskapende skolemiljø? John Deweys erfaringsteoretiske perspektiv og Homi Bhabhas avkoloniseringsperspektiv er sentrale teorier i skapingen av det sanselige didaktiske designprosjektet og artikkelen. Artikkelen bygger på en performativ forskningsforståelse der fire ansatte på innsiden av en grunnskole inntar en a/r/tografisk posisjon, som kunstner, forsker og pedagog. Gjennom de ulike posisjonene skaper de et sanselig didaktisk design som utvikler seg i praksis over ni måneder. Med utgangspunkt i neonarrativ analysemetode skrives i denne artikkelen seks prosessfortellinger om de ansattes opplevelser gjennom prosjektet. Prosessfortellingene svarer på det analytiske spørsmålet i narrativ form. Ett av svarene er å se Bhabhas thirdspace som et likeverdighetsperspektiv gjennom å legge til rette for forhandlingsøyeblikk med posisjoner som er ikke- hierarkiske, lyttende og/eller ikke-autoritære. I det sanselige didaktiske designet tilrettelegges det for slike forhandlingsøyeblikk gjennom en kunstnerisk puls som kontinuerlig prøver å forene kunstuttrykk, inkludering og undervisning.

English abstract

English title:A collaborative music video process as an equality producing thirdspace: an a/r/tographic primary school project

This article is about a creative process in primary school that resulted in the creation of the music video “We are looking forward to tomorrow” which was released on June 5th, 2019. The analytical question investigated is: How can an aesthetic educational design project in primary school be understood as a thirdspace that contributes towards equality in a school environment? John Dewey’s perspective on experience and Homi Bhabha’s decolonization perspective are central theories in the creation of the aesthetic educational design project and this article. The project and analysis are designed and understood as performative research. Four employees at a primary school took on an a/r/tographic position, as artist, researcher and teacher, and through the various positions, they developed an aesthetic educational design that has developed through practice over 9 months. Based on a neonarrative analytic method, they wrote 6 process stories about their experiences during the project. The process narratives speak back to the analytical question in a narrative form. One of the answers to the analytical question is to see Bhabha’s thirdspace as an equality perspective that facilitates moments of negotiation of positions that are non-hierarchical, listening and/or non- authoritarian. In the aesthetic educational design, such negotiation moments are facilitated through an “artistic pulse” that continuously tries to unite artistic expression, inclusion, and teaching. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-02-28

Hvordan sitere

Kristoffersen, A. M., Nylund, S. B., Sumstad, O. E., & Hindkjær, C. L. (2022). Musikkvideo som likeverdsskapende thirdspace i et a/r/tografiskt grunnskoleprosjekt. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(1), 22–39. https://doi.org/10.23865/up.v16.2951

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

inkludering, estetisk tilnærming til læring, a/r/tografi, sanselig didaktisk design, neonarrativ analysemetode, inclusion, aestetic approaches to learning: a/r/tography, aestetical educational design, neonarrativ analytic method