Leder: Praksisforskningens mange dimensjoner

Forfattere

  • Henning Fjørtoft Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Marit H. Hoveid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Sultana Al Norozi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Ole Enge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.5105

Sammendrag

Praksisforskeren David Nicolini (2013) påpeker at det er en dramatisk vekst i analyser som bruker begreper som praksis, interaksjon, aktivitet og performativitet. Han mener at det ikke finnes en enhetlig teori om praksis, men at vi snarere må forholde oss til et perspektivmangfold. Artiklene i dette nummeret av Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis reflekterer dette mangfoldet.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-11-03

Hvordan sitere

Fjørtoft, H., Hoveid, M. H., Al Norozi, S., & Enge, O. (2022). Leder: Praksisforskningens mange dimensjoner. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(1), 119–121. https://doi.org/10.23865/up.v16.5105

Utgave

Seksjon

Leder