Ett gemensamt fokus: Att bygga kulturer för samverkan mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3737

Sammendrag

I denna text undersöks vad som skapar förutsättningar för och främjar samverkanskulturer på en skola, med fokus på hur samverkan beskrivs av lärare i förskoleklass, fritidshem och grundskola. Resultaten bygger på en analys av 67 kvalitativa enkäter besvarade av personal på tre skolor som under tre år deltagit i ett aktionsforskningsprojekt för att utveckla samverkan mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola. Dessa bearbetades i en skrivprocess i vilken lärare från dessa tre skolor deltog tillsammans med forskare. Resultaten visar på tre olika fokus för samverkan: organisering av gemensamma elever, gemensamma aktiviteter och gemensamma värden. Dessa fokus för samverkan är ömsesidigt beroende av varandra, men beroende på vilket fokus som sätts främst framstår samverkan i lärarnas beskrivningar vara mer eller mindre hållbar i relation till förändring. Gemensamma aktiviteter och gemensamma elever är en viktig grund för samverkan, men för att bygga hållbara samverkanskulturer framstår gemensamma värden vara av central betydelse. Det innebär att lärare i förskoleklass, fritidshem och grundskola behöver ges möjlighet till gemensamma former för kunskapsutbyte, diskussioner och samtal.

ENGLISH ABSTRACT

A joint focus: Building cultures for co-operation between preschool class, school-age educare and primary school

This text examines what promotes conditions for co-operation and collaborative cultures at a school. Focus is on how collaboration is described by teachers in preschool class, schoolage educare and primary school. The results are based on an analysis of 67 qualitative surveys answered by staff at three schools that for three years participated in an action research project to develop co-operation between preschool class, after-school center and primary school. These were processed in a writing group in which teachers from the three schools participated together with researchers. The results show three different focuses for co-operation: shared groups of pupils, joint activities and joint knowledge. These focuses for co-operation are mutually dependent on each other, but depending on which focus is put first, co-operation appears to be more or less sustainable in relation to change. Shared groups of pupils and joint activities are important basis for co-operation, but to build sustainable collaborative cultures, joint knowledge appears to be of central importance. This means that teachers in pre-school classes, school-age educare and primary schools need to be given the opportunity to have knowledge exchange, discussions and conversations across teacher groups.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-11-03

Hvordan sitere

Lago, L., Elvstrand, H., Antesten, B., Källman, J., Rydell, E., Vall, K., & Waldeck, A.-S. (2022). Ett gemensamt fokus: Att bygga kulturer för samverkan mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(2), 22–40. https://doi.org/10.23865/up.v16.3737

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

Samverkan, aktionsforskning, förskoleklass, fritidshem, grundskola, co-operation, action research, preschool class, school-age educare, primary school