Kortere utenlandsopphold for barnehagelærerstudenter – nye veier for profesjonsdanning?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-03-13

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

profesjonsdanning, internasjonalisering, studentmobilitet, utenlandsopphold, barenhagelærerutdanning, professional development, internationalization, stay abroad, student mobility, kindergarten teacher education