Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: studenters erfaringer med veiledning under studiet

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-01-27
Emneord (Nøkkelord)
veiledning, refleksjon, rolleavklaring, praksisfellesskap, støttespiller, mentoring, reflection, clarification of roles, communities of practice, supporters