Leder

  • Marit Honerød Hoveid NTNU

Sammendrag

En ny start, endring, nyutvikling, forandring – det må være nøkkelordene for dette første nummeret av Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vi er svært stolte av den nye profilen tidsskriftet har fått. Målet vårt er å åpne tidsskriftet mot en bredere forfatter- og leserkrets, samtidig som vi tar vare på viktige kvaliteter i det tidligere tidsskriftet FoU i praksis. Dette tidsskriftet har eksistert i mer enn 10 år, først utgitt gjennom Tapir og Akademika, de siste årene gjennom Fagbokforlaget. Hvorfor endre noe som allerede er etablert og har fått en posisjon? 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-15
Hvordan sitere
Hoveid, M. H. (2019). Leder. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(1), 1-4. https://doi.org/10.23865/up.v13.1833
Seksjon
Leder