Begynneropplæring – et begrep i stadig endring? En diskursanalyse av meldinger til Stortinget, fra seksårsreformen til fagfornyelsen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-09-13

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

begynneropplæring, grunnskole, diskursanalyse