1.
Madsen AA, Lund A, Letnes M-A. «Estetisk uke» som didaktisk design for lærerstudenters utvikling av profesjonell identitet. UP [Internett]. 30. januar 2023 [sitert 9. juni 2023];17(1):1-17. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/3351