1.
Ulvik M, Eide L, Helleve I, Kvam EK. Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. UP [Internett]. 17. desember 2021 [sitert 22. mai 2022];15(3). Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2949