1.
Saltkjel T, Malmberg-Heimonen I, Tøge AG. Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. UP [Internett]. 5. oktober 2021 [sitert 1. desember 2021];15(2):36-2. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2836