1.
Berge SS. Tolkemedierte gruppearbeid mellom elever med talt og tegnet språk . UP [Internett]. 31. januar 2021 [sitert 10. april 2021];15(1). Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2216