1.
Olsen R. Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. UP [Internett]. 18. oktober 2020 [sitert 1. desember 2020];14(3):17-8. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2213