1.
Antonsen Y, Jakhelln R, Bjørndal KEW. Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?. UP [Internett]. 7. september 2020 [sitert 21. januar 2021];14(2):103-21. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2209