1.
Furu EM, Skrøvset S, Slettbakk Åse. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. UP [Internett]. 7. oktober 2020 [sitert 4. desember 2020];14(3):1-16. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2206