1.
Øvreås S, Andersen E, Moser T, Borch-Jenssen J, Jørgensen K-A. Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse . UP [Internett]. 28. januar 2020 [sitert 21. oktober 2021];14(1):134-5. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2090