1.
Sikko SA, Grimeland B. Kritisk matematisk literacy i ein inquiry-basert kontekst på småskulesteget. UP [Internett]. 28. januar 2020 [sitert 4. desember 2020];14(1):104-17. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2065