1.
Østmoen JP, Juritsen L, Wilhelmsen T, Sletten BO. Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. UP [Internett]. 17. mars 2020 [sitert 25. september 2020];14(2):1-19. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1990