1.
Høydalsvik TEL. The hidden professionals? An interview study of higher education-based teacher educators´ professional identity. UP [Internett]. 26. november 2019 [sitert 26. februar 2020];13(2):93-113. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1974