1.
Eriksen H, Elstad E. Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren?. UP [Internett]. 26. november 2019 [sitert 29. november 2020];13(2):4-20. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1968