1.
Jenssen ES, Fossøy I, Uglum MI. Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen. UP [Internett]. 14. april 2020 [sitert 29. november 2020];14(2):20-7. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1900