1.
Amdal II, Ulvik M. Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. UP [Internett]. 15. september 2019 [sitert 1. desember 2021];13(1):5-24. Tilgjengelig på: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1834