Madsen, Anders Aasgaard, Anette Lund, og Mari-Ann Letnes. «‘Estetisk Uke’ Som Didaktisk Design for lærerstudenters Utvikling Av Profesjonell Identitet». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 17, no. 1 (januar 30, 2023): 1–17. åpnet juni 9, 2023. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/3351.