Ulvik, Marit, Liv Eide, Ingrid Helleve, og Edel Karin Kvam. «Praksisopplæringens Oppfattende Og Erfarte formål Sett Fra Ulike aktørperspektiv». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 15, no. 3 (desember 17, 2021). åpnet mai 22, 2022. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2949.