Saltkjel, Therese, Ira Malmberg-Heimonen, og Anne Grete Tøge. «Betydningen Av Tverrprofesjonelt Samarbeid for lærernes Vurderinger Av Egen Kompetanse Til å Tilpasse opplæring I Skolen». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 15, no. 2 (oktober 5, 2021): 36-52. åpnet desember 1, 2021. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2836.