Olsen, Rigmor. «Posisjonering I Kunnskapsrelasjoner: En Kasusstudie Om FoU-Veiledning I grunnskolelærerutdanningen». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 3 (oktober 18, 2020): 17-38. åpnet november 29, 2020. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2213.