Klomsten, Anne Torhild, og Marit Uthus. «En Sakte Forvandling. En Kvalitativ Studie Av Elevers Erfaringer Med å lære Om Psykisk Helse I Skolen». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 2 (september 15, 2020): 122-139. åpnet januar 21, 2021. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2210.