Furu, Eli Moksnes, Siw Skrøvset, og Åse Slettbakk. «Lærere I Nye Roller Som Oversettere: Hvilket Handlingsrom Har De for Utvikling?». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 3 (oktober 7, 2020): 1-16. åpnet november 29, 2020. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2206.