Øvreås, Steinar, Eivind Andersen, Thomas Moser, Janne Borch-Jenssen, og Kari-Anne Jørgensen. «Å Styrke Fysisk Aktiv Lek I Barnehagen – Evaluering Av Et Intervensjonsdesign Basert På En høy Grad Av Personaldeltagelse ». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 1 (januar 28, 2020): 134-154. åpnet oktober 21, 2021. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2090.