Gotvassli, Kjell Aage, og Torill Moe. «Pedagogiske Ledere Og Godt Faglig skjønn». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 1 (januar 27, 2020): 39-55. åpnet oktober 21, 2021. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2064.