Østmoen, Jostein Paulgård, Lise Juritsen, Terese Wilhelmsen, og Berit Oddrunn Sletten. «Profesjonsveileder Og barnehagelærerutdanner: Et Profesjonsdannende Og Etisk Anliggende». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 2 (mars 17, 2020): 1-19. åpnet januar 26, 2021. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1990.