Jenssen, Eirik S., Ingrid Fossøy, og Marit Irene Uglum. «Hvordan Kommer lærerens støtte for læring Til Uttrykk Gjennom Klasseromssamtalen». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 14, no. 2 (april 14, 2020): 20-37. åpnet desember 1, 2020. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1900.