Amdal, Irina Ivashenko, og Marit Ulvik. «Nye læreres Erfaringer Med Skolen Som Organisasjon». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 13, no. 1 (september 15, 2019): 5-24. åpnet desember 1, 2021. https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1834.