Furu, E. M., S. Skrøvset, og Åse Slettbakk. «Lærere I Nye Roller Som Oversettere: Hvilket Handlingsrom Har De for Utvikling?». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, Bd. 14, nr. 3, oktober 2020, s. 1-16, doi:10.23865/up.v14.2206.