[1]
M. Ulvik, L. Eide, I. Helleve, og E. K. Kvam, «Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv», UP, bd. 15, nr. 3, des. 2021.