[1]
T. Saltkjel, I. Malmberg-Heimonen, og A. G. Tøge, «Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen», UP, bd. 15, nr. 2, s. 36-52, okt. 2021.